ST. GABRIEL BAND
Home Piano Class Events Song Library Contact Us
SHARELIFE FUND RAISING CONCERT - SEP 22, 2012

Saturday September 22nd, 2012, 8:30PM to 9:45PM
St. Cecilia Church, 161 Annette Street Toronto, ON M6P 1P5
St. Gabriel Band conducted an evening of free Vietnamese music and fun, to fund raise for Sharelife program.
Guest Groups: Phaolô Choir, Trinh Vương Choir
Special guest: Rev. Josept Tap Tran, Pastor of St. Cecilia Parish
Total amount raised: $4,200

Emcees: Vanessa Nguyễn, Hiền Kim Nguyễn, Thảo Huỳnh, Kim Anh Đặng, John Đặng, Serenity Bùi, Raidon Nguyễn, Joey Đặng, Michelle Trương, Dân Trần, Jessica Mã, Lilly Trần Nguyễn, Vian Trần Nguyễn, Peter Hoàng, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Yến, Trần Mỹ Dung, Nguyễn Xuân Hiếu

Kid Angels & Singers: Vanessa Nguyễn, Hiền Kim Nguyễn, Thảo Huỳnh, Phượng Nguyễn, Lân Nguyễn, Dân Trần, Jessica Mã, Michelle Trương, Marvin Trương, Serenity Bùi, Raidon Nguyễn, Joey Đặng, Quang Võ, Lilly Nguyễn Trần, Vian Nguyễn Trần, Peter Hoàng, Kim Anh Đặng, John Đặng, Mary Đặng, Ryan Bùi, Natalie Trần.

Adult Singers: Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thanh Quỳnh, Trần Mỹ Dung, Đặng Thùy Minh, Nguyễn Xuân Hiếu, Đặng Kim Hằng, Chu Đức Nguyên Thư, Mai Kim Trinh, Lê Thị Phượng, Lê Ngọc Liên, Liên Yến Nhi, Vũ Kim Loan, Khổng Kim Phụng, Lại Thùy Dương, Trần Lệ Quyên, Trần Thị Hoa, Đinh Ngọc Phượng, Phạm Minh Tuấn, Trần Tiến Đạt, Phạm Huy Giao, Đào Tuấn Khanh, Dương Quang Vũ, Nguyễn Văn, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Phaolô choir, Trinh Vương choir.

Conductors: Đặng Mỹ Chi (Phaolô choir), Lê Quang Nho (Trinh Vương Choir), Lê Hồng Miên (St. Gabriel Band)

Musicians: Michelle Phạm, Maria Pineda, Long Nguyễn, Isabel Nguyễn, Sydney Trịnh, Whitney Trịnh, Brian Phạm, Tony Bùi, Christian Mai, Mary Đặng.

Stage Manager: Nguyễn Kim Vi
Sound Engineer: Phùng Văn Phúc Nhật, Phạm Thọ, Trần Tiến Đạt, Kiệt Tạ
Photos & Videos: Trần Kim Bảo, Thu Trần, Hải Lâm, Linh Hứa
Sharelife Presentation: Huỳnh Thanh Huy, Trần Cát Hạnh, Hân Trịnh
Decoration: Nguyễn Thanh Cần
Poster design: Lê Hồng Vân
Brochure design: David Lê
Song Introduction writing: Nhất Duy poet

Program
Opening: Gabriel's Oboe (2:50 min) ...Ennio Morricone, arr. Robert Longfield (Instrumental)
Here I Am, Lord: choral (3:51 min) ...Daniel L. Schutte (St. Gabriel Kids)
Linh Hồn Tôi 2, group singing (5:00 min) ... Rev. Kim Long (Nguyễn Thanh Quỳnh, Mai Kim Trinh, Trần Mỹ Dung, Nguyễn Xuân Hiếu, Đặng Kim Hằng, Đặng Thùy Minh, Chu Đức Nguyên Thư, Vũ Kim Loan, Trần Lệ Quyên, Trần Thị Hoa, Lại Thùy Dương, Khổng Kim Phụng, Nguyễn Hồng Ngọc.)
Đi Trong An Bình, choral (3:04 min) ...Peter C. Lutkin (1858-1931) (Trinh Vương choir)
Bánh Rượu Lòng Con, solo (3:30 min) ... Quang Uy (Đinh Ngọc Phượng)
Chúa Là Cây Nho, group singing (6:25 min) ...Rev. Ân Đức (Mai Kim Trinh, Đinh Ngọc Phượng, Phạm Minh Tuấn)
Ca Khúc Trầm Hương, Phaolô choir group singing (5:11 min) ...Dao Kim (Lê Thị Phượng, Lê Ngọc Liên, Trần Mỹ Dung, Lại Thùy Dương, Nguyễn Thanh Quỳnh, Chu Đức Nguyên Thư, Đặng Kim Hằng, Trần Lệ Quyên, Trần Thị Hoa, Đào Tuấn Khanh, Nguyễn Văn, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Lê Tuấn Anh)
Cầu Cho Cha Mẹ 2, group singing (4:19 min) ...Phanxicô (Lê Thị Phượng, Lê Ngọc Liên, Đào Tuấn Khanh)
Dấu Chân, solo (4:44 min) ... Viễn Xứ (Trần Tiến Đạt)
Hiến Lễ Tình Yêu, choral (4:08 min) ...Thế Thông (Trinh Vương choir)
Closing: Phó Thác, choral (3:57 min) ...Kiều Linh (Trần Tiến Đạt, Dương Quang Vũ, Phạm Huy Giao, and everyone)